خدمات

1- نورد ورق از 1 میل تا 80 میل تا طول 3 متر
2- ساخت انواع ردیوسر
3- ساخت انواع تبدیل و سه راهی و ...
4- نورد تیرآهن و ناودانی از نری و مادگی
5- نورد لوله از 2/1 اینچ تا 12 اینچ
6- نورد انواع چهارپهلو
7- نورد و خم کاری انواع پروفیل و تسمه
8- طراحی – محاسبه- ساخت و نصب انواع پله پیچ – گرد – مدرن و کلاسیک که شامل:
- شمشیری دو طرف ورق
- دو طرف باکس
- زیر محور: با تیرآهن – ناودانی- لوله- قوطی یا زیر محور باکس
شمشیری با تیرآهن – ناودانی
- تک محور بیرونی
- تک محور داخلی
- طراحی و ساخت و نصب انواع نرده